Aký olej do auta? Najlepšie motorové oleje (5W30, 5W40 ai.)

Motorový olej je jednou z najdôležitejších kvapalín, ktorá sa v motorových vozidlách vyskytuje. Majú za cieľ predovšetkým mazať vnútorné pohyblivé ústrojenstvo motora, ale aj veci, ktoré sú pre správny chod motora a jeho spoľahlivosť nemenej dôležité. Vo svojej podstate olej do auta drží kovové súčiastky od seba a znižuje medzi nimi vzájomné trenie. Vytvára na plochách ochrannú vrstvu, ktorá znižuje opotrebenie a zároveň vnútornej časti motora chladí a čistí. Motorový olej obieha celým motorom, a preto by pre nás mala byť jeho kvalita prioritou. Zásadné je tiež vybrať správny motorový olej podľa typu auta, na čo sa zameriame v ďalšej časti tohto článku. V našom výbere sme dali dohromady najlepšie motorové oleje pre rok 2024, pričom sme brali ohľad na recenzie, testy a hodnotenia užívateľov.

Najlepšie motorové oleje do auta (Test 2024)

Zobraziť celú ponuku

Ako vybrať motorový olej podľa typu auta

Univerzálny olej do všetkých motorov v žiadnom prípade neexistuje, motory sa od seba významne odlišujú, a to nielen typom paliva, ale aj konštrukciou a ďalšími časťami. Aký olej do auta má prísť práve do toho vášho by ste mali vyčítať z dokumentov k vozidlu, alebo v špecifikáciách, ktoré zistíme u výrobca alebo predajca značky vášho automobilu, prípadne potom na internete. Pri letmom pohľade do ponuky motorových olejov na internete sa možno zděsíte množstva parametrov, ktoré každý olej do auta sprevádza. Sú pritom veľmi dôležité a vždy by ste ich mali dodržiavať v súlade so špecifikáciami daných výrobcom.

Viskozita oleja (hustota oleja)

Najčastejšie je tento parameter uvedený na obale veľkým tučným písmom, príkladom uvedieme zápis viskozity jedného z najpredávanejších motorových olejov u nás – 5W30. Viskozita udáva mieru tekutosti a tekutých vlastností kvapaliny, v tomto prípade oleja. Inak možno tento parameter pomenovať ako hustota motorového oleja.

Môžete sa stretnúť s prípadmi, keď výrobca viskozitu oleja priamo neodporučí a rozhodnutie, akou viskozitu zvolíte je potom na vás podľa toho, ako vozidlo používate a tiež kde ho používate. Ideálny motorový olej na dlhé diaľničné cesty bude iný ako na mestskú a prímestskú prevádzku, hlavne potom iný olej bude do automobilu v tropickom pásme a iný do severských chladných krajín.

V našich krajinách si však nemusíte lámať hlavu s viskozitou letného a zimného motorového oleja, úplne si vystačíte s univerzálnym motorovým olejom, ktorým je napríklad aj vyššie spomínaný olej 5W30, olej 5W40, alebo olej 10W40.

Klasifikácia zimných olejov (prvé číslo)

Prvé číslo a dvojité W (Winter) udáva vlastnosti oleja pri nízkych teplotách a rozhoduje tak o tom, pri ako veľmi nízkej teplote bude ešte motorový olej plniť správne svoju funkciu. Čím je toto číslo nižšie, tým je olej redší a ľahšie obieha motorovým priestorom. Tento údaj je dôležitý najmä pre studené štarty pri veľmi nízkych teplotách. Čím rýchlejšie sa motor premaže, tým lepšie, a preto čím nižšie zimné číslo je, tým je olej vhodnejší pre silnejšie mrazy.

Klasifikáciu zimného čísla oleja rozdeľujeme do šiestich skupín:

  • 0W -35 °C
  • 5W -30 °C
  • 10W -25 °C
  • 15W -20 °C
  • 20W -15 °C
  • 25W -10 °C

Klasifikácia letných olejov (druhé číslo)

Druhé číslo nám hovorí, ako sa motor chová po zahriatí motora na prevádzkovú teplotu a počas jazdy pri normálnej teplote motora, ktorá je medzi 80 – 90 °C. Čím je toto číslo vyššie, tým je olej hustejší a tým poskytuje motoru lepšiu ochranu. Zároveň však pri moc hustom oleji (pri vysokom druhom čísle) dochádza k nižšej účinnosti paliva, a tak je vhodné sa rozhodnúť pre kompromis. Tried letných olejov rozlišujeme celkom päť (20, 30, 40, 50, 60) pričom u nás najčastejšie a v bežných vozidlách je ideálny motorový olej s hodnotou 40.

Pre zaujímavosť môžeme spomenúť, že oleje s vysokým druhým číslom (napríklad 25W60) sú vhodné pre silné motory, u ktorých sa predpokladá vysoký výkon, a teda aj vyššia náročnosť na motorový olej. Na takto viskózny olej potom jazdia napríklad pretekárske autá.

Špecifikácie motorových olejov

Špecifikáciami sa rozumie striktné priemyselné štandardy, ktoré pojednávajú najmä o kvalite oleja a jeho výkonnostných vlastnostiach. Okrem nich informujú o odolnosti proti opotrebeniu, o úspornosti paliva, o dĺžke výmenného intervalu a najmä potom pre aký typ motora a vozidla je daný motorový olej vhodný. Tieto ukazovatele výkonnosti môžu mať rôzny zápis v závislosti od toho, o ktorý typ špecifikácií sa jedná.

Priemyselná špecifikácia API

Klasifikácia API (American Petroleum Institute) je priemyselná špecifikácia pre USA, u nás sa s ňou teda stretnete veľmi zriedka, ak vôbec. Základné rozdelenie je na zážihové benzínové motory (označuje sa písmenom S) a na vznetové naftové motory (označuje sa písmenom C). Špecifikácie pokračuje druhým písmenom, ktoré určuje výkonnostný stupeň. Tu je postupnosť od A ďalej, pričom platí, že čím ďalej v abecede písmeno je, tým je motorový olej kvalitnejší. Rôzne kombinácie sú vhodné pre rôzne staré automobily, ak by vás táto americká špecifikácie zaujímala, môžete sa pozrieť na prehľadné rozdelenie tu.

Priemyselná špecifikácia ACEA

Pre nás ďaleko dôležitejšie je priemyselná špecifikácie oleja, ktorú vydalo združenie európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA (Association des Constructeurs Européens ďAutomobile). To rozdeľuje motorové oleje do štyroch skupín nasledovne:

  • A – zážihové benzínové motory
  • B – vznetové naftové motory
  • C – zážihové a vznetové motory so systémom úpravy výfukových plynov (časticové filtre DPF…)
  • E – vznetové naftové motory ťažkých úžitkových vozidiel

Písmeno je ďalej doplnené číslicou, ktorá v skratke hovorí, aké kvality daný olej je. Benzínové a naftové motory majú škálu od 1 do 5, pričom A1/B1 sú motorové oleje s nízkou viskozitou a trením, zatiaľ čo motorové oleje A5/B5 sú vysoko výkonné motorové oleje. Konkrétne motory vyžadujú špecifické vlastnosti olejov, ktoré práve tieto akostnej triedy určujú.

Obdobne je to aj pre skupinu olejov pre motory so systémami úpravy výfukových plynov, len tu je škála kvality iba od 1 do 4. Oleje do ťažkých úžitkových vozidiel majú škálu od 1 do 9, pričom každá úroveň má svoje špecifické vlastnosti a hodí sa pre iný typ motora.

Špecifikácie výrobcov automobilov OEM

Tou najrelevantnejšiou normou, podľa ktorej môžete motorový olej vybrať, sú vlastné špecifikácie priamo od výrobcov automobilu. Také oleje sú odporúčané, testované a schválené pre konkrétny model vozidla a ich používanie hrá kľúčovú úlohu napríklad pri záručných podmienkach. Svoje normy majú všetci hlavní výrobcovia automobilov, napríklad BMW, Ford, alebo koncern Volkswagen, u ktorého môžeme spomenúť najčastejšie normy VW507 00, VW 504 00, alebo VW502 00.

Druhy motorových olejov

Motorové oleje sa tiež ďalej delia na nižšie popísané. Je nutné podotknúť, že v dnešnej dobe nie je žiadny olej iba takto jedno druhový, a to aj v prípade, že to výrobca oleja na etikete píše. Ak teda kúpite lacnejšie minerálne, alebo drahšie plne syntetický nie je oproti ďalším špecifikáciám oleja zas tak dôležité, pre prehľadnosť si však tieto tri druhy popíšeme a zmienime, aké sú medzi nimi rozdiely.

Minerálny motorový olej

Minerálny motorový olej vzniká rafináciou z ropy (na báze derivátov), preto sa môžete stretnúť s označením tiež ropný olej. Jeho najväčšou výhodou je nízka obstarávacia cena, v ďalších parametroch však už naskrz stráca. Sám o sebe poskytuje motoru len základnú ochranu, a preto do neho výrobcovia musia pridávať rôzne aditíva. Horšie tiež odstraňuje zo spaľovacej komory sadze, a preto je u neho veľmi dôležité práve kvalitné zloženie aditív, poťažmo teda kvalitný výrobca, kde je najväčšia šanca, že olej bude dostatočne kvalitný.

Polosyntetický motorový olej

Polo syntetický olej do auta vzniká zmiešaním minerálneho oleja a oleja syntetického v rôznom pomere, pričom platí, že syntetický olej musí byť v zložení zastúpený aspoň 30%. Vďaka tomu získava olej lepšie vlastnosti, ale zároveň nie je tak drahý, ako plne syntetický olej. Je viac odolný voči vysokým teplotám, ponecháva si dlhšiu dobu svoje vlastnosti a pre väčšinu bežných automobilov sa jedná o ideálne riešenie.

Plne syntetický motorový olej

Syntetický olej sa skladá z rôznych chemických zlúčenín, ktoré sa vyrábajú umelo syntézou z iných látok, ako je ropa. Sú oproti dvom predošlým najdrahšie, čo je ich jediná nevýhoda, naopak pre motor sú zo všetkých ohľadov najlepším riešením. Majú lepšie mazacie schopnosti aj pri studených štartoch, sú odolné voči oxidácii, majú vyššiu stabilitu, a to aj za extrémne teploty, kde by už minerálny olej neobstál. Okrem toho umožňuje predlžovať servisné intervaly a priaznivo prispieva aj k spotrebe paliva.

Aditíva

Aditíva sa rozdeľujú na dvoje, jednak aditíva, ktorá pridáva do oleja sám výrobca a potom aditíva, ktoré si do oleja môžete pridať sami. Medzi mechaniky a odborníkmi nepanuje zhoda, či je do oleja potrebné pridávať ďalšie aditíva, alebo nie. Aditíva zlepšujú vlastnosti olejov a každý predávaný olej nejaká aditíva obsahuje, v tomto prípade by tak mohlo platiť, že drahšie a značkové motorové oleje majú viac aditív a tým motoru prospievajú viac – riadiť sa však vždy musíte informáciami u konkrétneho oleja.

K aditívam, ktoré pridáva sám výrobca najčastejšie patrí zložky na zníženie penivosti, alebo zložky k podpore teplotnej stálosti. Najčastejšia aditíva, ktoré pridávajú používatelia slúži na čistenie motora, k zníženiu dymivosťou, alebo majú antioxidačné účinky.

Ako často meniť motorový olej

Olej do motora by sa mal meniť podľa servisného intervalu stanoveného výrobcom. Bežne je tento interval stanovený na 15 tisíc kilometrov, alebo jeden rok podľa toho, čo nastane skôr. Ak však motoru chcete dopriať tú najlepšiu možnú starostlivosť, meňte olej a olejový filter už po 7,5 – 10 tisícoch kilometroch, alebo opäť po jednom roku podľa toho, čo nastane skôr.

Životnosť oleja ovplyvňuje spôsob, akým jazdíte, napríklad krátke či dlhé cesty, častá jazda vo vysokých otáčkach, alebo či nechávate po naštartovaní olej dostatočne ohriať, než začnete motor vytáčať do vyšších otáčok. Spolu s motorovým olejom je viac než vhodné vždy meniť aj olejový filter, váš automobil sa vám za to odvďačí dlhšou životnosťou a bezproblémovým chodom.

Longlife motorový olej

Moderné motory môžu mať odporúčané takzvané longlife motorové oleje, ktoré by mali zvládnuť najazdiť až 30 tisíc kilometrov. Tieto oleje majú mnoho priaznivcov, najmä zo strany výrobcov, a tiež mnoho kritikov z radov bežnej i odbornej verejnosti. Pravda je však niekde uprostred, ak máte predpísaný pre svoj typ vozidla olej longlife, rozhodne taký kúpte a jeho následnú výmenu zvážte podľa zdravého rozumu.

Longlife motorový olej vo svojej podstate nie je marketingový trik, pretože v zložení týchto olejov sú skutočne prísady a aditíva zvyšujúce jeho účinnosť, stálosť a odolnosť. Renomovaní výrobcovia k týmto olejom prikladajú aj komplexné laboratórne testy, ktoré toto zloženie potvrdzujú. Ak sa rozhodnete skutočne 30 tisíc kilometrov na jeden olej najazdiť, dobre zvážte, akým štýlom jazdíte, prípadne v akom prostredí, lebo aj častá a nadmerná prašnosť motorovému oleju neprospieva.

Ako vymeniť motorový olej

Istotou je zveriť svoje vozidlo do autorizovaného servisu, prípadne mechanikovi, ku ktorému máte dôveru a môžete si byť istí, že použije taký olej, na ktorom ste sa dohovorili a ktorý zodpovedá vášmu automobilu.

1. Vyberte olej a nový filter
Výmena oleja svojpomocne nie je až tak náročná, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Aký olej do auta použiť už z nášho radcu viete a druhou potrebnou vecou je nový olejový filter, ktorý tiež zodpovedá vášmu vozidlu.

2. Vypustite starý olej
Olej by sa mal vypúšťať zo zahriateho motora, teplý olej lepšie tečie a vyplaví sa s ním viac nečistôt a nánosov, ktoré v motore vznikli. Ako prvý sa odskrutkuje viečko olejovej nádrže v motorovom priestore a po ňom nájdite výpustnú olejovú zátku naspodku bloku motora. Pod ňu vložte nádobu s príslušným objemom a zátku povoľte, vyskrutkujte a nechajte všetok olej vytiecť. Zátku potom vráťte a dôkladne utiahnite.

3. Vymeňte olejový filter
Teraz príde na rad výmena olejového filtra. Podľa manuálu k automobilu nájdite, kde je filter k motorovému oleju umiestnený a pomocou kľúča ho povoľte a demontujte. Obráteným postupom namontujte filter nový, pričom dbajte na to, aby bol filter skutočne rovnaký ako ten, ktorý ste dali dole. Lôžko filtra na motore očistite a malým množstvom nového oleja potrite gumové tesnenie na filtri novom.

4. Nalejte nový olej
Nakoniec nalejte motorový olej nový, použiť k tomu môžete lievik, aby olej nedopatrením nezašpinili celý motor. Priebežne kontrolujte mierkou množstvo oleja až do doby, než sa hladina dostane na správnu úroveň.

5. Skontrolujte množstvo nového oleja
V tejto chvíli stačí olejové viečko zasa zakrútiť a naštartovať na desať minút motor. Následne hladinu oleja znovu skontrolujte a ak je to potrebné, olej do motora ešte dolejte. Nakoniec môžete overiť, či nepresakuje výpustný zátka a ak nie, výmena oleja je u konca. Moc oleja v motore vyriešite povolením zátky a upustite zhruba toľko, koľko je potrebné.

6. Zlikvidujte starý olej
Starý olej nikdy nevylievajte do odpadu ani sa ho nijako podobne nezbavujte, najjednoduchšie je olej doniesť na najbližší zberné miesto, typicky do zberného dvora, ktorý zriaďuje mesto alebo obec.

Otázky pri výbere oleja do auta

Čo to je mazací plán?

Mazací plán je webový formulár/aplikácie výrobcov a predajcov motorových olejov slúžiace k výberu vhodného oleja pre vaše vozidlo. Bežne sa vypĺňa značka, model, rok výroby a niekedy tiež typ motora (benzín, nafta). Mazací plán potom ponúkne presne také oleje, ktoré sú pre daný typ vozidla vhodné. Opatrnosti však nikdy nie je dosť, a preto je na mieste si aj tieto vygenerované oleje porovnať so špecifikáciami danými výrobcom.

Ako často meniť olej?

Olej by sa mal meniť podľa výrobcom daného servisného intervalu, ktorý býva najčastejšie 15 tisíc kilometrov, alebo raz ročne podľa toho, čo nastane skôr. Pokiaľ chcete svojmu automobilu dopriať starostlivosť, meňte olej ešte skôr, ideálne v 10 tisícoch km. V prípade longlife oleje platí dlhšie intervaly, o čom sa môžete dozvedieť v článku.

Čo je najdôležitejšie pri výbere motorového oleja?

Najdôležitejšie značenie olejov sú ich špecifikácie, o ktorých sa dozviete v článku. Či sa jedná o olej minerálny, syntetický, alebo polosyntetický či akú má olej viskozitu je menej dôležité oproti spomínaným špecifikáciám.

Aký je rozdiel medzi olejom 5W30 a 5w40?

Tento parameter určuje iba viskozitu oleja, čo nie je pri výbere najdôležitejší údaj. Oba oleje majú zhodné vlastnosti pre prevádzku v zime – 5W znamená, že spoľahlivo naštartujete až pri -30 °C. 5W40 je hustejší a poskytuje lepšiu ochranu, je vhodnejší pre výkonné motory, prípadne potom pri jazde v horúcich letných dňoch. Viac sa k tejto problematike dozviete v našom článku.

Aké sú najlepšie značky motorových olejov?

K najlepším značkám motorových olejov patrí jednoznačne Shell, Total, Castrol, Liqui Moly, alebo Valvoline. Ak nechcete minúť za motorový olej príliš peňazí, môže vás zaujať značka Pema, prípadne ďalšie menej známe značky, či privátne značky olejov predajcov náhradných automobilových dielov.

Kde kúpiť motorový olej?

Keď ste si istí, aký typ motorového oleja patrí do vášho automobilu a máte si ho svojpomocne kde vymeniť, tak je najlepšou a aj najlacnejšou variantou nákup na internete. Ak sa potrebujete poradiť, neváhajte navštíviť jeden z mnohých kamenných obchodov s autopríslušenstvom vo vašom okolí. V krajnej situácii, avšak za vyššiu cenu, kúpite olej na každej benzínovej pumpe a stávkou na istotu sú potom autoservisy.